EMERGENSEA ZADAR ORC CUP

CRO CUP HRVATSKE 2016

Zadar, 07. - 08. svibnja 2016.

 

ZADARSKA REGATA 2016

Zadar, 14. - 15. svibnja 2016.

 

Prijelazni web JK Uskok koristiti će se dok se ne izradi konačni.

Meniji koji imaju sadržaj sadrže znak +

Meniji bez saržaja su prikazani zato da svi članovi mogu viditi koji sadržaji se planiraju napraviti te sudjeluju u iizradi novog weba tako da pošalju svoje prijedloge po pitanju sadržaja weba.

Prijedlozi i komentari