ZBOR ČLANOVA

IZABRANA TIJELA KLUBA

SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK KLUBA

IZVRŠNI ODBOR

Zadar, 13. siječnja 2016.

 

 

 

Prijelazni web JK Uskok koristiti će se dok se ne izradi konačni.

Meniji koji imaju sadržaj sadrže znak +

Meniji bez saržaja su prikazani zato da svi članovi mogu viditi koji sadržaji se planiraju napraviti te sudjeluju u iizradi novog weba tako da pošalju svoje prijedloge po pitanju sadržaja weba.

Prijedlozi i komentari